010 412 33 69

Visualisatie

Het op papier zetten van omschrijvingen en bedragen is vaak niet voldoende om een goed beeld te krijgen van hoe het nieuwe interieur er daadwerkelijk uit gaat zien. Door het papierwerk zoveel mogelijk te ondersteunen met visuele indrukken wordt een helder beeld geschetst van het eindresultaat. De visualisatie kan bestaan uit het bemonsteren van materialen, het vervaardigen van tekeningen in 2D en 3D, fotopresentaties en het bezoeken van door ons gerealiseerde projecten.

visualisatie