[email]

Duurzaamheid

Debazis heeft duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staan. Wij zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en willen hierin zodanig handelen, dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft. Dit doen wij door duurzaamheid steeds verder te integreren in onze bedrijfsprocessen, diensten en producten. We zijn continu op zoek naar haalbare stappen om onze ecologische voetdruk te reduceren.

Onze belangrijkste speerpunten met betrekking tot duurzaamheid zijn:

  • Ordergestuurde productie
  • Duurzame materialen
  • Inkoop
  • Transport
  • Afval

Ordergestuurde productie

Wij produceren uitsluitend bij opdracht. Hierdoor worden er geen onnodige producten in de markt gezet en is er dus geen onnodig verbruik van energie en grondstoffen.

Duurzame materialen

Wij staan er voor in dat de door ons toegepaste materialen zo min mogelijk impact hebben op het milieu. Onze glaswanden worden bijvoorbeeld geproduceerd volgens het cradle-to-cradleprincipe: producten die kunnen worden hergebruikt of die na gebruik volledig verwerkt kunnen worden in andere bruikbare producten.

Tevens hebben onze producten door de hoge kwaliteit en door goed onderhoud een lange levensduur, waardoor deze minder snel vernieuwd hoeven te worden.

Inkoop

Bij het inkopen van producten en diensten letten we op de sociale en milieuaspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen.

Onze leveranciers worden dan ook mede gekozen op basis van onze doelstellingen inzake duurzaamheid. Jaarlijks checken we dit en gaan we hierover in gesprek om dit verder te optimaliseren.

Transport

Door een goede en tijdige afstemming voor het aanleveren van de producten kunnen de wagens een zo efficiƫnt mogelijke route rijden, wat zorgt voor een beperking van het aantal kilometers.

Tevens maken wij gebruik van carpool-regelingen tussen de montageploegen. Hierdoor besparen we brandstof en verminderen we onze Co2-uitstoot.

Afval

We gebruiken zo min mogelijk en zo duurzaam mogelijk verpakkingsmateriaal. De restmaterialen en/of afval worden milieuvriendelijk afgevoerd.