010 412 33 69
transparante werkwijze

Fasering

 

Fasering

Het proces van inventarisatie tot en met de nazorg verdelen wij in fases. Iedere fase worden gemarkeerd door een basiskleuren uit onze huisstijl. Groen, geel, blauw en magenta.

De gele fase bestaat uit een inventarisatie waaraan een kostenbegroting wordt gekoppeld. In deze fase wordt snel een beeld worden geschetst van de kosten van uw verbouwing en inrichting. Hiermee heeft u een richtlijn voor uw investeringsbeslissing.

In de blauwe fase brengen wij een gedetailleerde offerte uit voorzien van een ontwerpvoorstel. In deze fase heeft u precies in kaart wat de kosten van uw wensen zijn en op welke manier dit wordt toegepast in uw specifieke situatie. Daarbij ondersteunen wij de offerte met visualisaties en bemonstering van materialen om u een helder beeld te geven van wat u kunt verwachten.

Om in de magenta fase te komen heeft u een opdracht gesloten met debazis. In deze fase zullen wij de opdracht verder gaan uitwerken. De in het projectdossier beschreven werkzaamheden worden intern voorbereid, werktekeningen worden gemaakt, de materialen worden besteld en wij zorgen tijdig voor de juiste mensen, zodat met de juiste uitgangspunten aan de uitvoeringsfase wordt begonnen en het project tijdig aan u wordt opgeleverd.

De groene fase is onze algemene fase en allesomvattend voor wat niet in de gele, blauwe of magenta fase thuis hoort. Hierbij moet u denken aan de acquisitie en de nazorg.