010 412 33 69
uw wensen

Vertrouwen

Gemaakte afspraken nakomen en gewekte verwachtingen waarmaken. Vertrouwen is van levensbelang bij het opbouwen of in stand houden van een goede relatie. Een relatie waarbinnen het eigen voordeel volledig ondergeschikt is aan de belangen van de opdrachtgever. Een uitgangspunt dat debazis voortdurend in de praktijk brengt.